Türkiye Desk Türkiye Masası

 
Skrine 1 Mayıs 1963'te kurulduğundan beri müşterilerine pratik, verimli ve kapsamlı hukuki hizmetler ve çözümler sunmaktadır.
 
Skrine, dünya çapında 160 bölgede üyeleri bulunan bağımsız hukuk firmaları ağı olan Lex Mundi'nin ve 30'dan fazla uluslararası hukuk firması ve 11.000 avukattan oluşan küresel bir koalisyon olan Pasifik Kıyıları Danışma Konseyi'nin ("PRAC") Malezya'daki tek üyesidir.
 
Skrine'in müvekkilleri arasında Malezyalı ve yabancı, uluslararası ve çok uluslu şirketler bulunmaktadır. Müvekkilleri; ticaret, finans, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, telekomünikasyon, sigorta, multimedya, inşaat, elektronik, madencilik, petrol ve gaz, havacılık, denizcilik, ilaç ve daha birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Skrine aynı zamanda Malezya'nın Mali ve İslami Finans Hukuku alanında öncü hukuk firmalarından biridir.  Aynı zamanda Malezya Ulusal Bankası ve Uluslararası İslami Finans Merkezi Malezya Ağı tarafından tanınan üç hukuk firmasından biridir.
 
Skrine, kendisini müvekkillerine, ihtiyaç duyulan tüm hukuki hizmetleri tek bir hukuk bürosundan edinebilmelerine adamış olan, geniş, kapsamlı ve çok yönlü bir hukuk firmasıdır. Hukuki hizmetlerimiz, şirket kurma, sermaye yatırımı veya şirket sermayesine iştirak taahhüdü, potansiyel hedef şirketlerde satın alma ve yatırım, proje ve varlıkların finansmanı ve ödünç verilmesinden, çalışanların istihdamı ve şirket politikaları ve prosedürlerinin oluşturulması, Malezya yasalarına uyum konusunda hukuki tavsiye sağlanması, işletmelerin ihtiyaç duyduğu ticari sözleşmelerin hazırlanması ve danışmalık yapılması ve ticari büyüme sonrası hukuki danışmanlık sağlanması ve dava hizmetlerine uzanmaktadır.

Malezya, ASEAN içinde Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğundan, Skrine Türkiye'nin Malezya'daki yatırımlarının öneminin farkındadır. Malezya'nın Asya Pasifik'teki stratejik konumu, Türk şirketlerinin Malezya'ya yatırım yapması için mükemmel fırsatlar sunuyor. Skrine ayrıca, Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ticaretin, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesiyle daha güçlü bir büyüme için hazır olduğunu takdir etmektedir. Skrine, bunlar için bir ekip oluşturarak, önemli Türk müvekkil ve şirketlerle bağlantı kurmak ve hizmet sağlamayı amaçlamaktadır.
Skrine provides its customers with practical, efficient and comprehensive legal services and solutions since it was established in May 1, 1963.
 
Skrine is the only member of Lex Mundi, a network of independent law firms with members in 160 regions around the World, and the only member of the Pacific Rim Advisory Council ("PRAC"), a global coalition of over 30 international law firms and 11,000 lawyers in Malaysia.
 
Skrine’s clients include Malaysian and foreign, international and multinational corporations. Clients come from a variety of sectors, including: trade, finance, commercial banking, investment banking, telecommunications, insurance, multimedia, construction, electronics, mining, oil and gas, aerospace, shipping, pharmaceuticals and many more. Skrine is also a pioneer law firm in Malaysia's Financial and Islamic Finance Law. It is also one of three law firms recognized by the National Bank of Malaysia and the International Islamic Financial Center Malaysia Network.
 
Skrine is a large comprehensive and integrated law firm who dedicates to provide clients with all the legal services required from one law firm. Our legal services range between company formation, capital investment or share subscription, acquisition and investment in potential target companies, financing and lending of projects and assets, employment of employees and establishment of company policies and procedures, the provision of legal advice on compliance with Malaysian laws and regulations, the drafting and advising of commercial agreements required by businesses and the provision of legal advice post-business expansion, and litigation services.
 
Skrine understands the significance of investments by Turkey in Malaysia, as Malaysia is the largest trading partner for Turkey within ASEAN. Malaysia’s strategic location in the Asia Pacific provides excellent opportunities for Turkish corporations to invest in Malaysia. Skrine also appreciates that the bilateral trade between Malaysia and Turkey is set for stronger growth with the expansion of the Free Trade Agreement between the two countries. Skrine aims to connect and provide services to important Turkish clients and corporations by setting up a team for those clients.